Skip to content

Блог

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-1.078-0002 „По-здравословни условия на труд и социални придобивки в “ПЕТЯ-ИН” ЕООД и “ИРИНПРО” ЕООД“

На 24.03.2020 г. “ПЕТЯ-ИН” ЕООД сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078-0002

Прочети повече »

Обявяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване на оборудване за газово отопление за нуждите на работещите в „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД и „ИРИНПРО“ ООД“

Обявяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване на оборудване за газово отопление

Прочети повече »